Դանիել Վարուժան


Կազմող`

Խմբագիր`

Սարսուռներ

Ցեղին սիրտը

Բագինին վրայ

Կրկէսին մէջ

Հեթանոս երգեր

Հարճը

Գողգոթայի ծաղիկներ

Հացին երգը


Երկեր