Հակոբ Պարոնյան


Կազմող`

Խմբագիր`

Ազգային ջոջեր

Ատամնաբոյժն արեւելեան

Գրպանի տետրս

Երկու տէրով ծառայ մը

«Թատրոն»

Խիկար

Կսմիթներ

Մեծապատիւ մուրացկաններ

«Մեղու»

Պտոյտ մը Պօլսոյ թաղերու մէջ

Քաղաքավարութեան վնասները


Երկեր