Միսաք Մեծարենց


Կազմող`

Խմբագիր`

ԾԻԱԾԱՆ

1. Ձմրան պարզ գիշեր

2. Սիրերգ

3. Կայծեր

4. Թրթռումներ

5. Ցայգանուագ

6. Երազի պահեր

7. Շերամին նինջը

8. Մտերմիկ տեսիլներ

9. Ճերմակ վարդեր

10. Աքասիաներու շուքին տակ

11. Այգերգ

12. Գետափի երազանք

13. Խոնջ իրիկունն արագօրէն…

14. Ցնորոտ անդորրութիւններ

15. Վերադարձի երգ

16. Կիրակմուտք

17. Նոպաները

18. Տապի նոպաներ

19. Աշնանային հեծութիւններ

20. Գարունը կ'ապրեցնէ

21. Հովին անցքը

22. Սոնադին

23. Վայրկեաններ

24. Այգերգ

25. Մթնշաղներ

26. Նաւակները

27. Մեղուները

28. Բիւրեղի դիւթանք

29. Իղձեր

30. Ցայգանկար

31. Արեւին

32. Ցայգային

33. Սիրերգ

34. Ուռիներու շուքին տակ…

35. Ցայգն է պայծառ…

36. Իրիկուան ձայներ

37. Առտւան արեւին մէջ

38. Կապոյտ յածումներ


ԲԱԲԱԽՈՒՄՆԵՐ

1. Գիշերին երազանքը

2. Յիշատակը

3. Փունջերը

4. Նոր Տարին

5. Աստղերը

6. Արեւագալը

7. Մարմնի Վէրք, Սրտի Վէրք

8. Կեանքի Երգը

9. Հիւանդի Հեւքեր (Ցայգերգ)

10. Դեղին վարդեր

11. Յիշատակ

12. Տեղատարափ

13. Անդարձ


ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ

1. ԵՂԻՇԷ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԴՈՒՐԵԱՆ

2. Գ. Զօհրապ

3. Ինքնադատութեան փորձ մը* «Ծիածան»ին առիթով

4. Անտիպ բանաստեղծ մը

5. Քննադատութիւնը

6. Նարեկացիին հետ

7. Յետամնաց բարեկենդան

8. Աղեղ ու կապարճ


ՆԱՄԱԿՆԵՐ

 

 

 


Երկեր