Պետրոս Դուրյան


Կազմող`

Խմբագիր`

Տաղեր

1. Գարնանային կենացս մէջ

2. Իցի՜ւ թէ

3. Վիշտք հայուն

4. Իղձք առ Հայաստան

5. Սիրեցէ՛ք զ՚միմեանս

6. Պէտք է մեռնի՜լ

7. Ի պատրիարքական ընտրութիւն ամեն. Հայրիկին

8. Ի դիմաւորութեան ամեն. Հայրիկին

9. Հայրիկն Հայոց

10. Երգ մարտին Վարդանանց

11. Սիրեցի քեզ

12. Կոյսն լքեալ

13. Նուագ է տարեդարձի Ազգային Սահմանադրութեան

14. Նէ

15. Առ կոյսն

16. Նայուածք մը

17. Հծծիւնք

18. Ձօնիկք

19. Մանուկն առ խաչ

20. Սիրել

21. Դրժել

22. Լճակ

23. Թրքուհին

24. Ներա հետ

25. Տրտունջք

26. Զղջում (Օր Մը Վերջը)

27. Զ՚նէ պաշտեմ

28. Կոկոն — ծաղիկք կոյսին

29. Սե՜ւ, սե՜ւ

30. Առ մայիս

31. Մանիշակ

32. Իմ հանգիստը

33. Նոր սեւ օրեր

34. Իմ ցաւը

35. Նուէր յիշատակի առ պ. Հ. Ճանֆէսճեան

36. Ի գերեզմանն ամենասիրելւոյ Վարդան Լութֆեանի

37. Իմ մահը

38. Ի՜նչ կ՚ըսեն

39. Ա. («Երեկոյեան բալն կը սողար բարդիլ խաւ »)

40. Հայուհին

41. («Ահա սրանայ օրն երջանիկ»)Նամականի

1 Առ Մատթէոս վարդապետ Իզմիրլեան

2 Առ Պ. Տ. Ադամեան

3 Առ Տ. Խորեն եպիսկոպոս Նար֊Պէյ

4 Առ Պ. Տ. Ադամեան

5 Առ Պ. Տ. Ադամեան

6 Առ Պ. Տ. Ադամեան

7 Առ Մեծ.[ապատիւ] Ա. Էֆ.[ենտի] Լուսինեան

8 Առ Պ. Հ. Ճանֆէսճեան

9 Առ Մեծ.<ապատիւ> Ա. Էֆ.<ենտի> Լուսինեան

10 Առ Պ. Ա. Լուսինեան

11 Առ Պ. Ա. Լուսինեան

12 Առ «Օրագիր»

13 Առ Պ. Տ. Ադամեան

14 Առ Պ. Տ. Ադամեան

15 Առ Պ. Ա. Լուսինեան


Հրապարակախօսութիւն

1. Խօսարան

2. Թատրոն

3. Բանասիրական

4. Պառակտում մը

5. Բանասիրական

6. Երկու խօսք առ սամաթիացիս

7. Դրժում

8. Ով որ ուզածը կ՚ըսէ, չուզածն ալ կը լսէ

9. Առ օրագիր

Երկեր