«Գիրք Պիտոյից»


Կազմող` Դշխուհի Մովսեսյան

Խմբագիր` Դշխուհի Մովսեսյան

«Գիրք Պիտոյից» գործի էլեկտրոնային համաբարբառում հեղինակի ողջ բառապաշարը ներկայացված է հիպերտեքստային հղումներով: Համապատասխան հղումներով այցելելիս տպագիր համաբարբառի էլեկտրոնային տարբերակում կարելի է գտնել ընտրված բառահոդվածն ամբողջությամբ: 


Երկեր