Ուխտանես Եպիսկոպոս


Կազմող` Հայկանուշ Հովհաննիսյան

Խմբագիր` Հայկանուշ Հովհաննիսյան

Ուխտանես Եպիսկոպոսի «Պատմութիւն հայոց» գործի էլեկտրոնային համաբարբառում հեղինակի ողջ բառապաշարը ներկայացված է հիպերտեքստային հղումներով: Համապատասխան հղումներով այցելելիս տպագիր համաբարբառի էլեկտրոնային տարբերակում կարելի է գտնել ընտրված բառահոդվածն ամբողջությամբ: 


Երկեր